Από το πρακτικό της 15/28-6-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης

featured
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter