Από το πρακτικό της 15/28-6-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Από το πρακτικό της 15/28-6-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο