Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Από το Πρακτικό 10/7-6-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Από το Πρακτικό 10/7-6-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

6
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10-2019-