Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Από το Πρακτικό 11/18-6-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Από το Πρακτικό 11/18-6-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

5
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11-2019-