Από το Πρακτικό 12/5-7-2019-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter