Από το Πρακτικό 14/23-7-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter