Από το Πρακτικό 14/23-7-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Από το Πρακτικό 14/23-7-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαμοθράκης
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο