Από το Πρακτικό 14/27-4-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Eπιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Από το Πρακτικό 14/27-4-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Eπιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο