Από το Πρακτικό 14/13-6-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter