Από το Πρακτικό 15/6-8-2019-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter