Από το Πρακτικό 6/22-2-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Eπιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Από το Πρακτικό 6/22-2-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Eπιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο