Από το Πρακτικό 7/22-3-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured

Δείτε το αρχείο εδώ

Facebook
Twitter