Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Από το Πρακτικό 8/18-4-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Από το Πρακτικό 8/18-4-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

10
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8-2019-