ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΤο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 712.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014- 2020» και από το Περιφερειακό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μεκωδικό ενάριθμου   2017ΕΠ03110015 εκτελείται από τον 2/2019 με προϋπολογισμό σύμβασης 346.923,71€ και ανάδοχο την ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την βελτίωση – ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει την κατασκευή δύο (2) νέων γεωτρήσεων στις περιοχές Κουφόπετρο Αλωνίων και Αφετκό Λακώμματος με τους οικίσκους των γεωτρήσεων και τους καταθλιπτικούς αγωγούς που θα διοχετεύουν το νερό σε υφιστάμενες δεξαμενές.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) διθάλαμων δεξαμενών εξισορρόπησης συνολικού όγκου 200m³, η μία στην περιοχή Κούκος Χώρας και η άλλη στην περιοχή Βαράδες, έργα υδρομάστευης στην περιοχή Πέρα Θέρμα καθώς και η κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος τη δεξαμενή Βαράδων έως τα δημοτικά Camping μήκους περίπου 2.300,00 μ.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο