ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

featured

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 452.997,15 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014- 2020» και από το Περιφερειακό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με κωδικό Πράξης ΣΑΕΠ 0311, ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 με προϋπολογισμό σύμβασης, 260.309,75€ και ανάδοχο τον ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην ήδη υφιστάμενη δομή του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας, με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (αντικατάσταση κουφωμάτων), εργασίες ασφαλούς διαβίωσης των μαθητών και καθηγητών, προσβασιμότητας ΑμεΑ, καθώς και χώρων υγιεινής.

Facebook
Twitter