ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ- ΑΛΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ- ΑΛΩΝΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ- ΑΛΩΝΙΩΝ

προϋπολογισμού 713.000,00€  

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (αρ πρ. 18257/30-9-2020)

 

Το έργο με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ- ΑΛΩΝΙΩΝ έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση με την 18257/30-9-2020 στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και έχει δημοπρατηθεί από τις  19/7/2021 ενώ βρίσκεται σήμερα (31.01.2022) στη φάση προσυμβατικού ελέγχου.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο