Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκη

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης, νέα κοινωνική δομή με περιοχή παρέμβασης τα όρια του Δήμου Σαμοθράκης, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020¨ και αποτελεί ένα από τα πρώτα Κέντρα Κοινότητας που λειτούργησαν στην χώρα μας.

Ήδη έχει  συμπληρώσει ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας και με το στελεχιακό δυναμικό που διαθέτει (δύο Κοινωνικούς λειτουργούς και μια εργασιακή σύμβουλο)  έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του  σε 428 ωφελούμενους  (47,2% άντρες και 52,8% γυναίκες), δηλαδή στο 15% του μόνιμου πληθυσμού του νησιού, ενώ έχει  διεκπεραιώσει  665 αιτήματα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικός στόχος  ήταν να εξυπηρετήσει  η δομή 400 ωφελούμενους, στόχο που έχει ήδη ξεπεράσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι αναγκαιότητα λειτουργίας ενός τοπικού φορέα  συντονιστή  στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης  και στην εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών με τις εθνικές πολιτικές.

Με βάση τα αιτήματα των κατοίκων που υποβλήθηκαν οι κοινωνικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας εστιάζονται κυρίως στην χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων  και λοιπών  παροχών  καθώς 62% των ωφελούμενων  προσήλθαν για αντίστοιχα επιδόματα.

Συγκεκριμένα προσήλθαν 110 ωφελούμενοι για το επίδομα ΚΕΑ, 142 ωφελούμενοι για λοιπά  επιδόματα εκ των οποίων οι 71 ωφελούμενοι για αποζημιώσεις και επιδόματα για ζημιές που υπέστησαν από την θεομηνία της 25ης & 26ης Σεπτεμβρίου 2017,  120 ωφελούμενοι για διανομή ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ. Άλλοι 24 ωφελούμενοι προσήλθαν για  παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενώ για αναζήτηση εργασίας προσήλθαν 62 ωφελούμενοι,  4 ωφελούμενοι για θέματα συντάξεων και 120 ωφελούμενοι για λοιπά θέματα.

Τα στατιστικά στοιχεία  αναδεικνύουν ότι το 14,50% των κατοίκων του νησιού χρήζει κοινωνικής προστασίας ενώ μόνο το 2% του πληθυσμού αναζητάει εργασία.

Από τους ωφελούμενους που προσήλθαν στο Κέντρο Κοινότητας 308 άτομα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες καθώς   7 άτομα ήταν ΑΜΕΑ, 179 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχια , 4  άτομα ήταν άστεγοι, 2 άτομα ήταν μετανάστες ενώ  116 άτομα ήταν ηλικιωμένοι.

Τα ποσοστά που διαμορφώνονται από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία των ωφελούμενων σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων του νησιού βρίσκονται  σε συνάρτηση με τους δείκτες αποδυνάμωσης και γήρανσης του πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας  υποδέχεται και εξυπηρετεί και διασυνδέει τους πολίτες με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης  όπως ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, επιδόματα ορεινών περιοχών, προγράμματα δωρεάν ευρωζωνικής & δορυφορικής σύνδεσης και κατοίκων νησιών κ.λ.π.  ενώ έχει διασυνδεθεί και δικτυωθεί με όλους τους φορείς και τις δομές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του  Δήμου Σαμοθράκης.

Το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους στις δομές που λειτουργούν στο  Δήμο αλλά και σε άλλες περιοχές όπως παιδικός σταθμός/  σχολεία/ ΚΔΑΠ/Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι/ ΟΑΕΔ/ΚΕΠ/Λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου/Τοπικές Επιχειρήσεις  για θέματα απασχόλησης και διαμορφώνει και υποστηρίζει  δίκτυα Εθελοντών για διάφορες δράσεις.

Η ιστοσελίδα του Δήμου www.samothraki.gr φιλοξενεί τις δράσεις και τα νέα του Κέντρου Κοινότητας σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης, εξατομικευμένη συμβουλευτική παρέμβαση, οδηγό δικαιωμάτων & παροχών για ευάλωτες ομάδες και σχετικά νέα. Στο facebook αναρτώνται επίσης ανακοινώσεις στη σελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

Ανάμεσα στις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας κατά το έτος 2017 ξεχωρίζουν:

  • Η υποστήριξη λειτουργίας του επιχειρησιακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας για την διαχείριση της κατάστασης που διαμορφώθηκε από την θεομηνία του Σεπτεμβρίου 2017
  • Η συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών στις επιτροπές καταγραφής ζημιών σε πρώτη κατοικία και στην συγκέντρωση δικαιολογητικών και την διεκπεραίωση των αιτημάτων αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία του Σεπτέμβρη,
  • Η επικαιροποίηση του μητρώου ωφελούμενων του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ και η υποστήριξη στο συντονισμό των δομών που το υλοποιούν
  • Η συνεργασία με τα κλιμάκια των στρατιωτικών ιατρών και άλλων εθελοντικών κλιμακίων για δωρεάν εξέταση των πολιτών του νησιού,
  • Οι επαφές με ομάδες παραγωγών για την προώθηση των προϊόντων τους και η οργάνωση τους σε μορφές που να εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα τους,
  • Η καταγραφή και διασύνδεση ανέργων στην αγορά εργασίας
  • Υποστηρικτικές ενέργειες για την λειτουργία άλλων υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης

 

Ο  πρώτος χρόνος λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας πιστεύουμε ότι έχει καλλιεργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και μπορούν πλέον οι πολίτες να θεωρούν το Κέντρο Κοινότητας το σημείο του Δήμου, όπου μπορούν να αναφέρουν το πρόβλημα τους.

Καλούνται οι επαγγελματίες του νησιού να αναπτύξουν περαιτέρω σχέσεις συνεργασίας και να βρίσκονται σε επαφή με το Κέντρο Κοινότητας για εργασιακά θέματα και θέματα προώθησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους.

Προκλήσεις-στόχοι του Κέντρου Κοινότητας για το 2018 είναι διεύρυνση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών με άλλες δράσεις όπως την  παροχή Κοινωνικού Συσσιτίου, η ένταξη του Δήμου σε Προγράμματα ένταξης της απασχόλησης και προώθηση μορφών κοινωνικής οικονομίας για αγρότες, κτηνοτρόφους και νέους, η κοινωνική εργασία σε σχολεία και ευάλωτες ομάδες και η προώθηση του εθελοντισμού.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο