Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΝΠΔΔ Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2011

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2011

106
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γεώργιος Χανός Δείτε το αρχείο εδώ

Αθανάσιος Βίτσας Δείτε το αρχείο εδώ

Πέτρος Γλήνιας  Δείτε το αρχείο εδώ

Αντώνιος Ατζανός Δείτε το αρχείο εδώ