Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Σαμοθράκης, για την στέγαση και φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού

featured
Facebook
Twitter