Δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών –παραλιών προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

featured
Facebook
Twitter