ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 202.773€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% ) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 202.773€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% )  με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο