Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 27/9/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 27/9/2016

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.
2. Περί κήρυξης άγονου του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων .

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο