Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτικής με φανερές προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση τμήματος 200 τ.μ. πλατείας Καμαριώτισσας για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ)

featured
Facebook
Twitter