Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών

featured
Facebook
Twitter