ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ (ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ) & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

featured
Facebook
Twitter