ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

featured

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./5/63345 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών ΕΦΚΑ και σε συνέχεια της επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης με το Υποκατάστημα Α’ Μισθωτών Έβρου , καλούνται οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις επλήγησαν αποδεδειγμένα από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017, να επικοινωνήσουν με τον κύριο Πούλο Γεώργιο για διευκολύνσεις στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2551084614, 2551084644

Facebook
Twitter