ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΩΣ ΤΙΣ 4/12/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΩΣ ΤΙΣ 4/12/2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Σαμοθράκης

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σαμοθράκης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σαμοθράκης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σαμοθράκης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2  Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3  Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
4  Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
5 Σύγχρονη οικογένεια 50
6 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης: 

Τηλ. :2551098097 (οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 4/12/2019).

Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης Χώρα Σαμοθράκης τ.κ.68002

Email: kks@samothraki.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

            ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΩΣ ΤΙΣ 4/12/2019

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο