ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 713.000,00€ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΧΩΡΑΣ – ΑΛΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 713.000,00€ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΧΩΡΑΣ - ΑΛΩΝΙΩΝ

Στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας –Αλωνίων» με την υπ. αρ. 18257 /30-9-2020 απόφαση της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Το έργο υποβλήθηκε από τον Δήμο Σαμοθράκης στις 03-04-2019 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (40411/02.08.2018). Eντάχθηκε 18 μήνες αργότερα στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και προσωπική επικοινωνία του Δημάρχου με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ.Θεοδωρικάκο.
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται ασφαλτόστρωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου που συνδέει την Χώρα με τα Αλώνια μήκους 1.015 μέτρων και εκτιμούμε ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο