[ΕΚΠ11] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) (2022-2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | [ΕΚΠ11] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) (2022-2023)

Η δράση «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) (2022- 2023)» εμπίπτει στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.στ της Προτεραιότητας 3 του ΠΑΔΚΣ, μέσω του οποίου προωθείται η ίση πρόσβαση σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και η ολοκλήρωσή τους. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των σπουδαστών των ΑΕΝ ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή επαρκούς ύψους οικονομικής ενίσχυσης σε σπουδαστές/τριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Η ενίσχυση δύναται να χορηγείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων ορισμένου ποσοστού του συνολικού αριθμού των μαθημάτων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Α.Ε.Ν./Π-Μ) του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση. Η ενίσχυση θα χορηγείται στους σπουδαστές που θα καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

α) έχουν επιτύχει στις εξετάσεις ορισμένου ποσοστού των μαθημάτων τους που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση και

β) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, ήτοι το ύψος της ενίσχυσης, ο τρόπος καταβολής της, τα κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης θα ορισθούν με σχετική κοινή υπουργική απόφαση βάσει των διατάξεων του νόμου 4914/2022.
Πληροφορίς και σχετικα αρχεία στο:
https://espa-anthropinodynamiko.gr/invitation-decision/ekp11-programma-oikonomikis-enischysis/

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο