ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18 &19 Ιουνίου 2016 Επιστημονική Διημερίδα στη Σαμοθράκη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18 &19 Ιουνίου 2016 Επιστημονική  Διημερίδα στη Σαμοθράκη

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο