Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 16/01/2020

1. Παροχή ΔΕΔΔΗΕ στο όνομα του αιτούντα
Από 1/1/2020 ισχύει η υποχρέωση η σύμβαση προμήθειας για την μισθωμένη κατοικία να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης με την καταχώρηση του αριθμού παροχής ΔΕΔΔΗΕ γίνεται αυτόματα ηλεκτρονική διασταύρωση. Εάν ο αριθμός παροχής είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού η αίτηση προχωράει κανονικά.

Εάν ο αριθμός παροχής δεν είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού, εμφανίζεται η επισήμανση με βαρύτητα 100 . Ο χρήστης μπορεί να κάνει ΑΠΟΔΟΧΗ του δηλούμενου στοιχείου αποκλειστικά εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Εάν ο αιτών προσκομίσει αποδεικτικά ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του ονόματός του στη ΔΕΔΔΗΕ (υπογεγραμμένη Σύμβαση Προμήθειας Ρεύματος).
2. Εάν ο συγκεκριμένος αριθμός παροχής φέρει την ένδειξη Φ/Β ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (φωτοβολταϊκό) στο έντυπο έκδοσης λογαριασμού.
3. Εάν πρόκειται για ξεχωριστές κατοικίες με κοινό αριθμό παροχής ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται διενέργεια κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όντως πρόκειται για διαφορετικές κατοικίες πριν την επιλογή ΑΠΟΔΟΧΗ.

Εάν η αίτηση δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες, δεν μπορεί να γίνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου και άρα η αίτηση δεν μπορεί να εγκριθεί.

Για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί τους προηγούμενους μήνες για τις οποίες κατά την υποβολή της αίτησης η σύμβαση παροχής δεν ήταν στο όνομα του αιτούντα, θα πρέπει όσοι ενοικιαστές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε αλλαγή του αριθμού παροχής ΔΕΔΔΗΕ να το πράξουν άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, σε επόμενη επανυποβολή δεν θα υπάρξει δυνατότητα έγκρισης της αίτησης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο