ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Σάββατο 03-09-2016 και ώρα 20:30΄ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης, από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «F.L.C.C.» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΚΟΣ, θα διενεργηθεί ημερίδα ενημέρωσης των αγροτών και όσων ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και την διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τις γνώσεις που απαιτούνται καθώς και την διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού.
(Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), από 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων).
Τηλέφωνο υπευθύνου του Κέντρου για περισσότερες πληροφορίες στο 6936670444.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο