ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

333

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη του έργου ”Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 452.997,15€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020 .

Το έργο προβλέπει παρεμβάσεις στην ήδη υφιστάμενη δομή του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλούς διαβίωσης των μαθητών και καθηγητών, προσβασιμότητας ΑμεΑ, χώρων υγιεινής καθώς και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Facebook
Twitter