ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στις 12.04.2017 το έργο Βελτίωση – Ενίσχυση Ύδρευσης των Οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ: ΩΣ8Ω7ΛΒ-83Ξ).

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης, με γεωτρήσεις, κατασκευή δεξαμενών καθώς και έργα υδρομάστευσης στους οικισμούς Χώρας, Αλωνίων, Λακκώματος και περιοχής Βαράδων και είναι συνολικού προϋπολογισμού 665.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο