ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

featured

Παρακαλούνται οι δημότες που έχουν ανεξόφλητες οφειλές στον Δήμο από

λογαριασμούς ύδρευσης

τέλη παρεπιδημούντων

τέλη επί των ακαθαρίστων (0.5%)

να τις τακτοποιήσουν από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2015

Ενημερώνουμε ότι το Νοέμβριο όλες οι οφειλές θα βεβαιωθούν στην Εφορεία όπως επίσης και οι επιπλέον προσαυξήσεις που ορίζει ο Νόμος.

Για τις περιπτώσεις των λανθασμένων ή μηδενικών τετραγωνικών μέτρων που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ, θα υπάρξει σχετική εκκαθάριση με βεβαίωση στην πενταετία τα δε στοιχεία θα προσκομιστούν όλα στις δημόσιες ελεγκτικές αρχές.
 

Facebook
Twitter