Επίσκεψη ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ στη Σαμοθράκη 01-03/03/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Επίσκεψη ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ  στη Σαμοθράκη 01-03/03/2023

Το τριήμερο 01-03 Μαρτίου, ο Δήμος Σαμοθράκης φιλοξένησε κλιμάκιο του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, τεχνικού του συμβούλου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης (ΣΚΕΜ) Σαμοθράκης. Το ΣΚΕΜ χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό NESOI και υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά νησιά” παρέχοντας τη δυνατότητα στο Δήμο να διατυπώσει σε συνεργασία με τους φορείς και πολίτες του νησιού την πρόταση της Σαμοθράκης για την τοπική παραγωγή ενέργειας και την μείωση του κόστους αυτής για όλους.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκε η τρέχουσα ενεργειακή κατάσταση, καθώς και οι προκλήσεις και ευκαιρίες για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση της Σαμοθράκης οι οποίες και αποτυπώνονται στο ΣΚΕΜ.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Σαμοθράκης από τοπικά διαθέσιμους ανανεώσιμους πόρους παρουσιάστηκαν από το ΔΑΦΝΗ ενδεικτικές προτάσεις για:
• Την δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου για την κάλυψη της δημοτικής ζήτησης αλλά και εκείνης των κοινωνικά ευάλωτων νοικοκυριών του νησιού μας με εγκατάσταση δημοτικού/κοινοτικού φωτοβολταϊκού σταθμού.
• Την εκκίνηση συστηματικής διαδικασίας διερεύνησης της δυνατότητα αξιοποίησης πιθανού γεωθερμικού πεδίου σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)
• Την ήπια αξιοποίηση της υδροδυναμικής ενέργειας του νησιού μας αλλά και την διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του θαλάσσιου δυναμικού με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
Κατά την επίσκεψή του στο νησί, το ΔΑΦΝΗ διενέργησε μια σειρά από δραστηριότητες με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του ΣΚΕΜ αλλά και την καλύτερη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών.
• Συναντήσεις με την δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες αυτής προς ενημέρωση, καθορισμό προτεραιοτήτων και ανάκτηση δεδομένων και πληροφοριών.
• Αυτοψίες σε δημοτικές υποδομές, προκειμένου να αναδειχθούν οι δυνατότητες για ενεργειακή αναβάθμιση αυτών.
• Συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών συλλογικών φορέων, με στόχο τη συγκέντρωση απόψεων και προτάσεων σχετικά με τη διαδικασία καθαρής ενεργειακής μετάβασης.
• Συμβουλευτικές επισκέψεις σε κατοικίες για τη παροχή συμβουλών με στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών
• Επίσκεψη στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου, για την αποτύπωση του και την αξιολόγηση της εκπόνησης σχετικών μελετών αποκατάστασης και επανάχρησης αυτού.

Παράλληλα συζητήσαμε με το ΔΑΦΝΗ την δυνατότητα υποστήριξης για την κάλυψη άμεσων αναγκών στην ωρίμανση έργων ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία.
Ειδικότερα, ο Δήμος συμφώνησε να αξιοποιήσει την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ στις κάτωθι δράσεις:
• Ωρίμανση και εξασφάλιση χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου-Λυκείου
• Σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένα τμήματα οδών με σκοπό την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμισή τους
• Σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με το προσφάτως εγκεκριμένο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ώστε να μπει και η Σαμοθράκη στον χάρτη των τουριστικών προορισμών για ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το ΔΑΦΝΗ για μετά το Πάσχα όπου και προγραμματίζεται μια ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με την πορεία υλοποίησης και το περιεχόμενο του ΣΚΕΜ ευελπιστώντας να συνδυαστεί και με επίσκεψη του ΕΑΓΜΕ για πραγματοποίηση θερμομετρήσεων σε όλο το νησί.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο