Επιδότηση100.000 νέων θέσεων εργασίας

featured

– η επιδότηση αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη και  δώρα και επίδομα αδείας για 6 μήνες.

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων

του ΟΑΕΔ,  η νέα πρόσληψη επιδοτείται και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Αναλυτικά στο αρχείο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter