Επιδότηση100.000 νέων θέσεων εργασίας

featured

– η επιδότηση αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη και  δώρα και επίδομα αδείας για 6 μήνες.

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων

του ΟΑΕΔ,  η νέα πρόσληψη επιδοτείται και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Αναλυτικά στο αρχείο

Facebook
Twitter