Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων της Σαμοθράκης στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων της Σαμοθράκης στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης

Σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 834/04.04.2017 (ΦΕΚ Β/1203/2017) με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υλοποιείται η δράση με τίτλο: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης» στην οποία δικαιούχοι του Δήμου Σαμοθράκης είναι οι ακόλουθοι οικισμοί:Θέρμα, Λάκκωμα, Ξηροπόταμος, Σαμοθράκη (Χώρα).

Οι κάτοικοι των ανωτέρων οικισμών μπορούν να προσέρχονται εως τις 31 Οκτωβρίου 2017 στο στο ΚΕΠ του Δήμου Σαμοθράκης και να προσκομίζουν απαραίτητα: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, την πιο πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (ΔΕΗ κτλ.) και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δ.Ο.Υ. Έχοντας συμπληρώσει την Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση που θα τους χορηγηθεί εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τους χορηγείται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι με την βεβαίωση θα μπορούν να την προσκομίσουν σε όποια εταιρία υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης επιθυμούν για να λάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή της υπηρεσία η οποία θα αφορά τη δωρεά δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στις ιστοσελίδες των Υπουργείων http://www.ypes.gr και http://www.mindigital.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο