Ζήτηση προσφορών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ζήτηση προσφορών

Καλούνται οι προμηθευτές οι οποίοι διαθέτουν α. είδη παντοπωλείου β. είδη αρτοποιείου και γ. είδη οπωροπωλείου να καταθέσουν προσφορές στον Δήμο Σαμοθράκης προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Δήμο μετά από άγονο πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια των παραπάνω ειδών που αφορούν στον Παιδικό Σταθμό και στις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Τα είδη των τροφίμων αναγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη 1558/15-04-2016 η οποία είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα και αφορά τις ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΙΔΗ ΟΠΟΡΩΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στον Δήμο έως Πέμπτη 05/05/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο