ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 04/10/2018                                                           

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28-09-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

http://www.oaed.gr/-/katabole-tou-eidikou-epochikou-boethem…

Ξεκινά τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 08:00, η υποβολή των
ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του
ειδικού εποχικού βοηθήματος.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η
Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, για
όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για
όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η παραλαβή των
δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα (3/12/2018).
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ θα αρχίσει την 8/10/2018.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου
ηλεκτρονικής πρόσβασης είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών:
Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες,
ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων,
υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικώνανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών
μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί
κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και
βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες
κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και
σμυριδεργάτες.
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και, για
τους πολίτες τρίτων χωρών, στην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον
ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), της
Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.
Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές
κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, από 10/9/2018 έως 30/11/2018.
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος
και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του
Οργανισμού

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο