ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στις 7.12.2016 με  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4847/7.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση του Δήμου Σαμοθράκης για την δημιουργία  και την λειτουργία  «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020¨

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης είναι μια νέα κοινωνική δομή με περιοχή παρέμβασης όλη την επικράτεια του Δήμου Σαμοθράκης και  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29-3-2016 η οποία θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Δήμου Σαμοθράκης καθώς θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης  και θα συμβάλει στην εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών με τις εθνικές πολιτικές.

Το Κέντρο Κοινότητας θα αποτελέσει το τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης και για την  επίτευξη των στόχων του θα διασυνδεθεί και θα δικτυωθεί με όλους τους φορείς και τις δομές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του  Δήμου Σαμοθράκης αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω του πληροφοριακού συστήματος.  Πρόσθετα το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας  θα συνεργάζεται  με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς (επαγγελματικούς συλλόγους, ιδιώτες κ.ά) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, να σχεδιαστούν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και να κινητοποιηθούν ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί με δύο (2)  άτομα ειδικότητας  ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού) των οποίων η διαδικασία πρόσληψης θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Για να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά όλοι οι κάτοικοι της νήσου Σαμοθράκης θα λειτουργήσει  κινητή μονάδα η οποία θα επισκέπτεται τους  απομακρυσμένους οικισμούς θα εντοπίζει  τις ανάγκες και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους- ωφελούμενους και τα άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες,  κατόπιν συνεννόησης με τα στελέχη του Κέντρου κατά τις προγραμματισμένες ημέρες που η κινητή μονάδα θα επισκέπτεται τον οικισμό στον οποίο διαμένει ο ενδιαφερόμενος ΑΜΕΑ.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης θα στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου που βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού της Χώρας ενώ θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. ενώ η συχνότητα και τα εβδομαδιαία δρομολόγια  της κινητής μονάδας  θα προγραμματίζονται  με  βάση  τις ανάγκες των ωφελούμενων ανά οικισμό.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο