ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΗ Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση με την  4847/07.12.2016/27.01.2017 Απόφασης Ένταξης και έχει παραταθεί με την 222/2001-2020 απόφαση τροποποίησης για συνολικό προϋπολογισμό 474.720 και εξασφάλιση λειτουργίας εως 30/9/2023

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης είναι ένα σημείο όπου οι ωφελούμενοι θα καταγράφονται, θα λένε το πρόβλημά τους και θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σε θέματα κοινωνικής προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη επαφή των ωφελούμενων με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης θα λειτουργεί ως δομή υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης των πολιτών, θα παραπέμπει τους δημότες σε κοινωνικά προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θα συντονίζει τις δράσεις κοινωνικής ένταξης και θα παρακολουθεί την πορεία των ωφελούμενων.

Τη στελέχωση του απαρτίζουν δύο κοινωνικοί λειτουργοί και ένας σύμβουλος απασχόλησης. Η δομή λειτουργεί στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου στη Χώρα από τις 08:00 έως τις 16:00 (Ώρες κοινού 09:00- 14: 00). Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο