Κλειστός ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός το διάστημα από 18/4/2022 έως 20/4/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Κλειστός ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός το διάστημα από 18/4/2022 έως 20/4/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σαμοθράκη
18/4/2022
A
ριθμ. Πρωτ.: 1647
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘΜ.: 107

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2020 (
ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκε με την
παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011
τεύχος Α’)
και την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ.1 του άρθρου 14
του Ν.4625/19

2. Την αρίθμ. ΔΙα/γ.Π.οικ.72486/2021 (ΦΕΚ5401/ ́20112021/τ.Β)

3. Τις διατάξεις του παραρτήματος 8 της ΔΙα/Π.οικ.55400 (ΦΕΚ4206/1292021/τ/Β ́)

4. Τις από 17/9/2021 Οδηγίες για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικός Σταθμούς
(ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARSCoV2 (COVID19)

5. Το γεγονός ότι στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Σαμοθράκης λειτουργεί ένα
τμήμα νηπίων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Σαμοθράκης εντοπίστηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊου
SARS
COV
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να παραμείνει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Σαμοθράκης κλειστός το διάστημα από
18/4/2022 έως 20/4/2022 καθώς από 21/4/2022 ξεκινάει η περίοδος διακοπών του Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού λόγω εορτών του Πάσχα, για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού
SARSCOV2 στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και στην τοπική κοινότητα.
Ο Δήμαρχος

Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο