ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVIT-19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVIT-19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVIT-19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                 ΑΡΙΘΜ. : 84

                                   O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1, Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 58 και της περ.22 της παρ.3Β του άρθρου 94 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως ισχύει.

  1. Την ανάγκη προσαρμογής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης στα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού COVIT-19.
  2. Τις διατάξεις της αρίθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ

 

1ο      Την αναστολή  λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακκώματος από 10/3/2020.

 

2ο Την αναστολή εκτέλεσης όλων των δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας  από 16/3/2020.

 

3ο Την αναστολή λειτουργίας των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους από 16/3/2020.

 

4ο  Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και δόσεις διακανονισμών θα εξοφλούνται μόνο ηλεκτρονικά (internet banking).

 

5ο H εξόφληση λογαριασμών δεν θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις (ΤΑΜΕΙΑ) του Δήμου Σαμοθράκης  αλλά θα γίνεται με ηλεκτρονικούς διαθέσιμους τρόπους (τράπεζες -internet banking- phone banking – ταχυπληρωμή κ.λ.π.).

Η περίοδος που θα δοθεί για τη λήξη των λογαριασμών, θα είναι μεγάλη ώστε να μην υπολογιστούν προσαυξήσεις και να υπάρχει χρόνος προσαρμογής για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον εναλλακτικό τρόπο πληρωμής.

 

6ο Η λειτουργία των δομών που υλοποιούν το πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο σπίτι¨, περιορίζονται μόνο στην εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών και ανεφοδιασμού των ωφελούμενων με είδη πρώτης ανάγκης (φάρμακα, τρόφιμα κ.ά) και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

7ο Την λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή και λοιπές επιτροπές) εκ περιφοράς και την διατύπωση απόψεων και ψηφοφορία των μελών τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά (email: [email protected])

 

8Ο Την εξυπηρέτησης κοινού εφ΄ εξής μόνο εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικά μέσα)

 

 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ.

 

Υπηρεσία Τηλέφωνο επικοινωνίας ΦAX ΕMAIL Αρμόδιος υπάλληλος
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 2551089243

2551089241

2551041796 [email protected] Χάϊλα Μαρίνα

Σαμαρά Γαρυφαλλιά

Κέντρο Κοινότητας 2551098097 2551098097 [email protected] Βαβάλου Πολυξένη
Δημοτολόγιο 2551350820 2551041204 [email protected] Aποστολούδιας Πέτρος
Ληξιαρχείο 2551350820 2551041204 [email protected] Αποστολούδιας Πέτρος
Οικονομική Υπηρεσία 2551350821

2551350822

2551350808

2551041204 [email protected]

[email protected]

[email protected]

Τραπεζανλίδου Θεοδώρα

Ψούνη Παρασκευή

Χάιλα Χριστίνα

Γραφείο Ανταποκτριτή ΟΓΑ 2551041218 2551041641 [email protected] Χονδρός Σταύρος
Τεχνική Υπηρεσία 2551041218 2551041641 [email protected] Παυλίδου Πασχαλίτσα
Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 2551041218 2551041641 [email protected] Καπετανίδου Στυλιανή
Βοήθεια στο σπίτι

(για αιτήματα έκτακτης ανάγκης πλην εγγεγραμμένων ωφελούμενων από τις δομές)

2551098097 2551098097 [email protected] Βαβάλου Πολυξένη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6979008435

2551041658

Χονδρός Σταύρος

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Δήμαρχος Γαλατούμος Νικόλαος 2551350803

6938080826

Αντιδήμαρχος Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη 2551350817

6932386661

Αντιδήμαρχος Καραμήτσου- Γιαννέλου Αικατερίνη 2551350809

6986597333

Αντιδήμαρχος Γρηγόραινας Ιωάννης 6970068602

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι νεωτέρας.

 

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο