ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΡΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΡΜΩΝ

Με απόφαση του Γ.Γ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Γ. Δέδε  (ΑΔΑ: ΨΨΘ2465ΧΘΞ-Θ0Β) έγινε η κατακύρωση  του αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης ακτομηχανικών προβλημάτων στο αλιευτικό καταφύγιο και την ευρύτερη περιοχή Θέρμων Ν. Σαμοθράκης και ανάθεση της εκπόνησης αυτής στην Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Ε.Π.Ε., ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε

Μετά τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης οι επιστημονικές μελέτες θα προτείνουν τεχνικές  λύσεις στα σημερινά προβλήματα του αλιευτικού καταφυγίου.

  • Η λειτουργική αναβάθμιση και η ασφάλεια του λιμανιού θα προσδώσει υπεραξία στην περιοχή των Θέρμων, στο κέντρο της ιδιαίτερης ταυτότητας της Σαμοθράκης.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο