Ματαίωση προγραμματισθείσας 20ης/23-11-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ματαίωση προγραμματισθείσας 20ης/23-11-2021 συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  23-11-2021

Αρίθμ. Πρωτ.: 5894

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού 

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Ματαίωση προγραμματισθείσας 20ης/23-11-2021 συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης».

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης σας ενημερώνει πως η προγραμματισθείσα 20η  συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τις 23-11-2021 και ώρα 14:00 έως 15:00 (αρίθμ.πρωτ. Πρόσκλησης 5821/19-11-2021)ματαιώνεται για λόγους που αφορούν την μη δόκιμη διαδικασία της δια περιφοράς συζήτησης θεμάτων που χρήζουν περαιτέρω προσοχής και προετοιμασίας κάτι που εκ παραδρομής δεν διαπιστώθηκε. Επίσης κάποια από τα θέματα έχουν την δυνατότητα να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση η οποία θα δρομολογηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

 

                                                                                       Η Πρόεδρος

 

                                                                                    Βασιλειάδου Σωτηρία

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15. Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο