Ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου στο Υδροθεραπευτήριο του Δήμου Σαμοθράκης στο τελικό συνέδριο του έργου «ENERGEIA»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου στο Υδροθεραπευτήριο του Δήμου Σαμοθράκης  στο τελικό συνέδριο του έργου «ENERGEIA»

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Υδροθεραπευτηρίου Θέρμων του Δήμου Σαμοθράκης παρουσιάστηκε στο τελικό συνέδριο του έργου ‘’Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising‘’ στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε σε τεχνικό σεμινάριο στην Ξάνθη στις 16/10 και στο τελικό συνέδριο του έργου στην Καβάλα στις 20/10.

Στο έργο συμμετείχε ο Δήμος Σαμοθράκης ως εταίρος ενώ το σχήμα αποτελείται από τους: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης Σχολής Γεωπονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Τοπείρου, ενώ από τη Βουλγαρική πλευρά συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομίας Ενέργειας και Τουρισμού, ο Δήμος Simitli και ο Δήμος Mineralni Bani με επικεφαλή εταίρο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης-Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του πιλοτικού έργου για τον Δήμο Σαμοθράκης είναι 138.000,00 ενώ το σύνολο του έργου ανέρχεται στα 3.353.535,04 ευρώ.

Η χρηματοδότηση προήλθε κατά 85% από Ευρωπαϊκούς Πόρους και συγκεκριμένα από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΩΝ περιλαμβάνουν:

1.Κατασκευή καινοτόμου εναλλάκτη θερμότητας νερού – νερού για την αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας του ιαματικού ρευστού

2.Εγκατάσταση συστήματος διανομής της θερμότητας που περιλαμβάνει θερμικό δοχείο αποθήκευσης, δίκτυο fan coil, κεντρική κλιματιστική μονάδα και δίκτυο αεραγωγών

3.Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού των δεξαμενών ομαδικής λουτροθεραπείας

4.Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης

5.Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους με χρήση διογκωμένης πολυστερίνης

6.Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με νέα φωτιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τύπου LED

7.Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής ισχύος 5kWp για την κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων του πιλοτικού συστήματος θέρμανσης

Η υλοποίηση του υβριδικού γεωθερμικού/φωτοβολταϊκού συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του Υδροθεραπευτηρίου Θέρμων βελτιώνει τις συνθήκες θερμικής άνεσης των χρηστών/επισκεπτών του κτιρίου χωρίς την αύξηση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επιδεικτικό έργο για την προώθηση της ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με την πιλοτική λειτουργία του έργου, το διαθέσιμο δυναμικό γεωθερμικής ενέργειας των Ιαματικών Λουτρών Θέρμων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

Η παρουσίαση του έργου

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο