ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης με Παιδίατρο προκειμένου να καλύψει την Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προς υλοποίηση του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για το σχολικό έτος 2020- 2021 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Είναι η πρώτη φορά που ο Παιδικός Σταθμός Σαμοθράκης, από την ίδρυση του 1974 διαθέτει Παιδίατρο, διαθέτει ενεργή σύμβαση με παιδίατρο, οι υπηρεσίες του οποίου περιλαμβάνουν την εξέταση ανά 15 ημέρες τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στον Παιδικό Σταθμό και την παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, την παρακολούθηση της ψυχοσωματικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο κ.ά) όπως επίσης την εισήγηση για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση του Σταθμού.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο