Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και την διάθεση της πίστωσης

featured

Δείτε το αρχείο εδώ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Facebook
Twitter