ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί η τελευταία εξόφληση παλιών υποχρεώσεων του δήμου Σαμοθράκης ύψους 377.372,08 ευρώ.
Πρόκειται για την εξόφληση του τελευταίου μέρους από το συνολικό ποσό του 1.183.341,48 ευρώ υποχρεώσεων σε τρίτους (εκτός των δανείων) της περιόδου 2001 ως 2013.
Μετά από σχεδιασμό και εντατική εργασία αξιοποιώντας τα έσοδά του και προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόλυτο έλεγχο των εξόδων έκλεισε ο κύκλος της σπάταλης και ανώφελης διαχείρισης.
Συγχρόνως αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία του Δήμου και απομακρύνθηκε οριστικά ο κίνδυνος χρεωκοπίας του.
Με επιμέλεια και χωρίς νέες δανειακές επιβαρύνσεις δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις μιας αναπτυξιακής τροχιάς προς το συμφέρον των δημοτών.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο