Πρακτικό της αριθμ.7/16-4-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρακτικό της αριθμ.7/16-4-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαμοθράκης.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο