Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Πρακτικό της αριθμ.7/16-4-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Πρακτικό της αριθμ.7/16-4-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

6
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7-2019-